Home Tags Dự thảo thông tư tương đương sinh học

Tag: dự thảo thông tư tương đương sinh học

Dự thảo tháng 9 thông tư thử tương đương sinh học

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC   Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị...

Dự thảo lần 7 thông tư hướng dẫn thử tương đương...

Dự thảo lần 7 thông tư hướng dẫn thử tương đương sinh học của thuốc THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC Căn...

Dự thảo lần 3 thông tư ban hành danh mục các...

Dự thảo lần 3 thông tư ban hành danh mục các dược chất, dạng bào chế phải báo cáo nghiên cứu  tương đương sinh...