Home Tags Danh mục thuốc cấm sản xuất

Tag: danh mục thuốc cấm sản xuất

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm...

0
Ban hành kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dược   TT Tên hoạt chất Tên khoa học 1. (+) - Lysergide(LSD, LSD-25) 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide 2. 1-Phenyl-2-propanone 1-phenyl-2-propanone; 3. 2C-B 4-bromo-2,5dimethoxyphenyl-ethylamine 4. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (2-propanone,1--); 5. 3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 6. 3-methylthiofentanyl N--4-piperidyl]propionanilide 7. 4-methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline 8. 4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethlamine 9. Acetic...
0868.552.633