Home Tags Công văn 5674/QLD-CL

Tag: Công văn 5674/QLD-CL

Công văn 5674/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5674/QLD-CL V/v đình chỉ...
0868.552.633