Home Tags Công văn 496/CNTT-KHTC

Tag: Công văn 496/CNTT-KHTC

Công văn 496/CNTT-KHTC dự thảo TT “Quy định thẩm định, nghiệm...

  Công văn 496/CNTT-KHTC về việc dự thảo thông tư "Quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra dự án ứng dụng công nghệ...