Home Tags Công văn 20508/QLD-CL

Tag: Công văn 20508/QLD-CL

Công văn 20508/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20508/QLD-CLV/v đình chỉ lưu...
0868.552.633