Công văn 19998/QLD-MP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 19998/QLD-MP

Tag: Công văn 19998/QLD-MP

Công văn 19998/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sô: 19998/QLD-MP V/v đình chỉ lun...