Home Tags Cách chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc

Tag: cách chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc

Công văn 72/QLD-ĐK Hướng dẫn cách chuẩn bị nộp hồ sơ...

0
Công văn 72/QLD-ĐK Hướng dẫn cách chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Tài liệu tập huấn thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng...

0
Tài liệu tập huấn thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc (bản full, chi tiết) Nội dung tập huấn bao gồm: Phổ biến...

Công văn 21501/QLD-ĐK trường hợp nào không cấp khi thẩm định...

0
Theo công văn số 21501/QLD-ĐK ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc. Bộ Y...

The official letter 21501/QLD-ĐK validating registration dossiers in Vietnam

0
The cases which are not granted registration numbers when evaluating Drug Registration dossiers in Vietnam Validating registration dossiers in Vietnam in the official letter 21501/QLD-ĐK   After summarize...
0868.552.633