Home Tags Cảnh giác dược

Tag: cảnh giác dược

LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC – ...

0
LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC THUỐC ĐEM LẠI...

Công văn 20958/QLD-CL Tạm ngừng sử dụng thuốc có phản ứng...

0
Công văn 20958/QLD-CL Tạm ngừng sử dụng thuốc có phản ứng ADR BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633