Quyết định số 1132/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty Cổ phẩn Elemento Việt Nam

80
Quyết định số 1132/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty Cổ phẩn Elemento Việt Nam
Quyết định số 1132/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty Cổ phẩn Elemento Việt Nam
Đánh giá

TẢI BẢN PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 1132 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty cổ phần Elemento Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế cấp cho Công ty cổ phần Elemento Việt Nam tại địa chỉ: Đội 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

– Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: 06/CNĐĐKSXMP.

– Ngày cấp: 14/10/2016.

Lý do thu hồi: Công ty có công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều 2. Các Phiếu công bố do Công ty cổ phần Elemento Việt Nam sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường hoặc ủy quyền cho đơn vị khác chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có Danh sách kèm theo) không còn hiệu lực kể từ ngày Công ty có công văn đề nghị gửi Sở Y tế (03/5/2024).

Công ty cổ phần Elemento Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban Sở Y tế: Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Thanh tra Sở, Công ty cổ phần Elemento Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Cục QLD-BYT (để báo cáo);

– Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h);

– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);

– Sở Y tế các tỉnh, thành;

– PYT quận, huyện, thị xã; (để phối hợp)

– P. NVD, T.Tr Sở, P. QLHN,
TTKNT, MP, TP; (để thực hiện)

– Văn phòng Sở; (để đăng trên website)

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

 

DANH SÁCH

(Kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Địa chỉ
1 Rubysam Ruthan 5708/19/CBMP- HN Công ty cổ phần Elemento Việt Nam Đội 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
2 Rubysam Rumu 5709/19/CBMP- HN
3 Rubysam Ruxa 5710/19/CBMP- HN
4 Rubysam Ruha 5711/19/CBMP- HN
5 Rubysam Ruto 5736/19/CBMP- HN
6 Rubysam Rubu 5738/19/CBMP- HN
7 Rubysam Ruchy 5739/19/CBMP- HN
8 Rubysam Rufoo 5740/19/CBMP- HN
9 Rubysam Ruhand 6232/20/CBMP- HN
10 Rubysam Rumie 6433/20/CBMP- HN
11 Labmade Trăng Non 8561/20/CBMP- HN
12 Ruby Sam Vaseline 9923/21/CBMP- HN
13 Elemento VN Ruduo 11844/22/CBMP- HN
14 Elemento VN Elemuna 11845/22/CBMP- HN
15 Elemento VN Elename 11846/22/CBMP- HN
16 Elemento VN Elesa 11847/22/CBMP- HN
17 Elemento VN Rutaya 11848/22/CBMP- HN
18 Elemento VN Rutayo 12200/22/CBMP- HN
19 Mr.Right Dưỡng da Mr.Right 9462/21/CBMP- HN Công ty cổ phần thương mại Ruby Hana Tầng 4 toà nhà Hud3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, | thành phố Hà Nội, Việt Nam
20 Mr.Right Spray for men Mr.Right 9530/21/CBMP- HN
21 Orien Queen Healthy & Beauty Hair Lotion Dr Hancy 11189/21/CBM P-HN Công ty cổ phần Vinacordy 297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22 Orien Queen Healthy & Beauty Premium Herbal Shampoo Dr Hancy 11190/21/CBM P-HN
23 Monica Monica Serum Nano collagen 4273/19/CBMP- HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm thiên nhiên Phương My Tổ dân phố 4 Mễ trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
24 Elemento SX K-Man 11964/22/CBM P-HN Công ty TNHH dược phẩm Tâm Khang Tầng 9 Số 77 Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
25 Woodlander Natural Shampoo Thickening & Anti Hair Loss 8435/20/CBMP- HN Công ty TNHH Hà Thái Phát Việt Nam Số 47 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
26 Woodlander Natural Conditioner
8435/20/CBMP- HN
Thickening & Anti Hair Loss
8436/20/CBMP- HN
27 Woodlander Natural Conditioner Deep Clean & Anti Dandruff 8437/20/CBMP-
HN
28 Woodlander Natural Shampoo Deep Clean & Anti Dandruff 8438/20/CBMP-
HN
29 Woodlander Citrus Mountain Hair & Body Wash 10560/21/CBM
P-HN
30 Demama Body son 4935/19/CBMP-
HN
Công ty tnhh Minh Việt Nam Số 20, ngõ 538 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!