Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai/kê khai lại giá thuốc

2009
Hướng dẫn kê khai giá thuốc online
Hướng dẫn kê khai giá thuốc online
5/5 - (3 bình chọn)

Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai/kê khai lại giá thuốc

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU
• Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu:
• Phạm vi tài liệu:
o Đối tượng sử dụng:
• Các thuật ngữ và từ viết tắt
• Cấu trúc tài liệu:
2. TỔNG QUAN
• Giới thiệu tổng quan chương trình
• Các nội dung khác
3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:
4.1. Đăng ký tài khoản
4.2. Đăng nhập
4.3. Đổi mật khẩu
4.4. Thêm mới hồ sơ Kê khai giá
4.5. Thêm mới hồ sơ Kê khai lại
4.6. Xem hồ sơ
4.7. Gửi hồ sơ
4.8. Tra cứu hồ sơ kê khai, giá thuốc kê khai
4.9. Sửa hồ sơ mới tạo
4.10. Xóa hồ sơ
4.11. Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ đã kê khai, kê khai lại.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai/kê khai lại giá thuốc

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]Tai lieu huong dan ke khai thuoc online[/sociallocker]

Hướng dẫn kê khai giá thuốc online

Tham khảo tài liệu khác tại đây

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com