Giấy mời 312/GM-BYT hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP

1230
Giấy mời 312/GM-BYT năm 2018
Giấy mời 312/GM-BYT hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP
5 (100%) 5 votes
BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 312/GM-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

GIẤY MỜI

Hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp)

Ngày 15/5/2016. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 (Nghị định 36).

Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát lại các quy định về quản lý trang thiết bị y tế, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế tổ chức Hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế tại khu vực phía Nam cụ thể như sau:

I. Thời gian : 8h00 ngày 12/5/2018 (Buổi sáng thứ Bảy);
II. Địa điểm : Đại giảng đường, Trường Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
III. Nội dung : Hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

IV. Thành phần:

+ Bộ Y tế:

– Chủ trì: Lãnh đạo Bộ

– Vụ Trang thiết bị và công trình y tế;

– Vụ pháp chế và các Vụ/Cục liên quan.

+) Khách mời: 

– Đại diện Sở Y tế các tỉnh/thành phố và các cơ quan quản lý:
– Hội thiết bị y tế TP. Hồ Chí Minh;
– Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế khu vực phía Nam;
– Một số cơ quan báo chí, truyền thông;

Để Hội nghị được tổ chức thành công, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế trân trọng đề nghị các Doanh nghiệp cử 02 cán bộ nắm bắt tốt các nội dung của Nghị định 36 để tham dự Hội nghị.
Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ KS. Phạm Trung Kiên, Chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế. ĐT: 0945613579, email: phamtrungkien2003@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

TL. BỘ TRƯỞNG. VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ.

NGUYỄN MINH TUẤN

Giấy mời 312/GM-BYT năm 2018 hội nghị đánh giá sau 02 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP

DOWNLOAD GIẤY MỜI VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY

312_GM_BYT_2018_MIEN_NAM

Dự thảo NĐ sửa đổi NĐ36

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM