Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

720
Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2980/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỔC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 2980/QLD-ĐK ngày 09/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

(1)

Tên thuốc
(2)
SĐK

(3)

Ngày hết
hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX
(5)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên
liệu, dạng muối…)
(6)
Tiêu

Chuẩn

(7)

Tên NSX
nguyên liệu
(8)
Địa chỉ cơ sở sản xuất
(9)
Nước
sản xuất
(10)
1 Acarfar VD- 24153-16 23/03/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Acarbose BP 2010 Zhejiang Zhebei
Pharmaceutical
Co.. Ltd.
Sanlitang. Qianyuan Town, Dcqing County,
Zhejiang. Huzhou Zhejiang
China
2 Povidine VD- 24154-16 23/03/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Povidon Iodine BP 2010 ISP (Singapore) Pte. Ltd. 200 Panda Loop #07-01/02 Pantech 21
Singapore 128388
Singapore
3 Diclofen VD-25150-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Diclofenac Sodium BP 2010 Henan Donetai Pharm
Co Ltd.
East Changhong Road,
Tangyin. Henan
China
4 Diurefar VD-25151-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Furosemide BP 2010 Ipca Laboratories
Limited
142-AB. Kandivli Industrial Eastat. Kandivli
(West).

Mumbai – 400 067

India
5 Domperidon VD-25152-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Domperidone maleate DD VN IV Megafine Pharma
(P) Ltd.
Scthna. 4th Floor. 55 Maharshi Karve Road.
Marine Lines,

Mumbai- 400 -002

India
6 Trihexyphenidyl VD-25153-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Trihexyphenidyl

Hydrochloride

USP 35 Olon S.P.A. Stabilimento di
Garbagnate Milanese
Via Milano, 186.
20024 Garbagnate
Milanese (Ml)
Italy
7 Nacofar VD-25672-16 15/11/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Sodium Chloride USP 35 Dominion Salt Limited 89 Totara Street. Mount
Maunganui 3116
New Zealand
8 Folicfer VD-26133-17 06/02/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Ferrous Fumarate USP 35/ Dr Paul Lohmann

GmbH KG

Hauptstrasse 2 – D 31860
Emmerthal
Germany
9 Folicfer VD -26133-17 06/02/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmeđic
Folic Acid USP 35 DSM Nutritional
Products Ltd.
P.O. box 2676. Ch-4002
Basael
Switzerland
10 Stomafar VD -26786-17 22/06/2022 Công ty CỐ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmeđic
Dried Aluminum
Hydroxide
USP35 SPI Pharma 40 Cape Henlopen Drive Lewes, DE 19958
USA
USA
11 Stomafar VD -26786-17 22/06/2022 Công ty Cồ phần
Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic
Magnesium

Hydroxide

USP35 SPI Pharma 40 Cape Henlopen Drive Lewes, DE 19958
USA
USA
12 Eumoxin 250 VD-25676-16 15/11/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Euvipharm-
Thành viên tập đoàn
E.I.T
Amoxicillin

trihydrate

BP2013 The United Laboratories
(Inner Mongolia) Co.,
Ltd
No 1, South Section, Fuyuan Road.
Economy & Technology Park Bavannaoer
City, Inner Monaolia-015000
China

 

Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

2980_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!