Công văn 22521/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

981
Công văn 22521/QLD-ĐK
Công văn 22521/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 22521/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22521/QLD-ĐK
V/v đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Công ty cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long.
Số 143 đường 17A, khu B An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2-Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Cục Quản lý dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định cấp số đăng ký vắc xin và sinh phẩm y tế như sau:

Quyết định số 576/QĐ-QLD ngày 14/10/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành danh mục 12 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 25, trong đó có sản phẩm INTRATECT, SĐK: QLSP- 0802-14 và PENTAGLOBIN, SĐK: QLSP-0803-14 do Công ty cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long đăng ký, trong Quyết định ghi địa chỉ của công ty đăng ký là: số 143 đường 17, khu B An Phú-An Khánh, Phường An Phú, quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; nay đính chính theo đúng địa chỉ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: số 143 đường 17A, khu B An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2-Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Nguvễn Thanh Long (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng Cục Hải quan- Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Lưu: VP, KDD, ĐKT (4 bản).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 22521/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

VĂN BẢN DẠNG WORD: 22521_QLD_ĐK_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!