Công văn 21211/QLD-ĐK Tạm ngừng nhập khẩu thuốc đã được cấp SĐK

906
Công văn 21211/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 21211/QLD-ĐK Tạm ngừng nhập khẩu thuốc đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21211/QLD-ĐK
V/v Tạm ngừng nhập khẩu thuốc đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: – Công ty Caraway Pharmaceuticals;
Địa chỉ: Plot # 12, Street # N-3, National Industrial Zone (RCCI), Rawat,Islamabad, Pakistan.
– Công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd.
Địa chỉ: Plot No. 16/1, Phase IV, Industrial Estate Hattar, Pakistan.

 

Ngày 22/10/2015, Cục Quản lý Dược nhận được công văn đề ngày 15/10/2015 của công ty Caraway Pharmaceuticals, Pakistan khiếu nại về việc công ty Caraway Pharmaceuticals không đứng tên đăng ký 02 thuốc Gerflurfen và thuốc Genotin do công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd, Pakistan sản xuất đã được cấp các số đăng ký VN-19026-15 và VN-19027-15 ngày 06/10/2015.

Trong thời gian xem xét giải quyết liên quan đến khiếu nại của công ty Caraway Pharmaceuticals nêu trên, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

  1. Tạm ngừng nhập khẩu và lưu hành các thuốc Gerflurfen, số đăng ký VN-19026-15 và thuốc Genotin, số đăng ký VN-19027-15 do công ty Caraway Pharmaceuticals, Pakistan đăng ký và công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd, Pakistan sản xuất.
  2. Yêu cầu công ty Caraway Pharmaceuticals và công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd khẩn trương báo cáo và cung cấp tài liệu pháp lý chứng minh để Cục Quản lý Dược có cơ sở xem xét giải quyết về 02 hồ sơ đăng ký thuốc Gerflurfen và thuốc Genotin nêu trên.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện đúng các quy định của Việt Nam về lưu hành thuốc./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Tổng cục Hải quan (để ph/h);
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để ph/h);
– Các công ty xuất nhập khẩu dược phẩm trực tiếp (để th/h);
– Lưu: VT, ĐKT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng


Công văn 21211/QLD-ĐK Tạm ngừng nhập khẩu thuốc đã được cấp SĐK

VĂN BẢN DẠNG WORD: 21211_QLD_ĐK_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!