Các bài thuốc tham khảo trong các tài liệu được coi là cổ phương

2971
tài liệu được coi là cổ phương
tài liệu được coi là cổ phương
4.5/5 - (2 bình chọn)

Các bài thuốc tham khảo trong các tài liệu được coi là cổ phương

Vị thuốc có thành phần độc gây ung thư lấy ở tài liệu nào?

-Tài liệu của các cơ quan hoặc tác giả có tiếng chuyên NC về thuốc cổ truyền như: Khoa Đông y Đại học Y Hà Nội, tp. HCM,  BM cổ truyền ĐH Dược Hà Nội, các Bệnh viện YHCT cấp TƯ; Các tác giả có Danh tiếng biên soạn: GS. Hoàng Bảo Châu, GS Trần Văn Kì .v..v.   biên soạn

– Các Dược Điển của các nước: TQ, Hàn quốc, Anh, Pháp v..v và các sách thuốc thông dụng khác như: Martindale, the merck index, the merck manual .v.v

Một số tài liệu Tham khảo cho vị thuốc, bài thuốc

TIẾNG VIỆT

 1. BM y học cổ truyền trường ĐHY Hà Nội (1978) Bài giảng Y học cổ truyền (tái bản nhiều lần, gần đây nhất là 2012 tập I và II
 2. Bộ Y tế – Vụ KH & ĐT (2006-2013), Dược học cổ truyền, NXB Y học.
 3. Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, NXB YH.
 4. Tào Duy Cần, Thuốc nam, thuốc Bắc & các phương thuốc chữa bệnh, NXB KHKT
 5. Trịnh Nhu Hải, Lý Gia Canh (2002), Trung Quốc danh phương toàn tập. NXBKHKT Bắc Kinh. (Võ Văn Bình và Phạm Đình Sửu dịch NXBHN
 6. Trần Văn Kì (1995). Dược học cổ truyền, Tập I. NXB thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Trần Văn Kì (1997). Dược học cổ truyền, Tập II. NXB thành phố Hồ Chí Minh
 8. Đỗ Tất Lợi (2003), Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam, NXB Y học.
 9. Hoàng Duy Tân, Trần Văn Nhủ (1995), Tuyển tập phương thang Đông Y, NXB Đồng Nai
 10. Ngô Vân Thu, Trần Hùng (2011), Dược liệu học tập 1, NXBYH
 11. Trường đại học đông y Hồ Nam(1975). Tập đơn thuốc thảo mộc chọn lọc, tập II, Thư viện y học trung ương dịch
 12. Viện dược liệu (2004), Cây thuốc động vật làm thuốcViệt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật, tập 1
 13. Viện dược liệu (2006), Cây thuốc động vật làm thuốcViệt Nam, NXB KH &KT, tập 2
 14. Viện nghiên cứu Trung y, Bộ y tế nước cộng hòa nhân dân trung hoa (1995). Đông dược học thiết yếu. Lương y Trần văn Quảng dịch. NXB Mũi cà mâu, Trung ương hội YHCT Việt Nam
 15. Viện thông tin Y học TƯ (1989), Thiên gia diệu phương những bài thuốc đông y hay ( do Võ Văn Bình, Nguyễn Tuấn Khoa, Phạm Đình Sửu dịch), viện thông tin thư viên YH TƯ phát hành
  1. Viện y học dân tộc Thượng Hải (1990), 380 bài thuốc đông y hiệu nghiệm (LY: Ngô Xuân Thiều, Hải Ngọc, Lâm Huy Nhuận dịch), Nhà xuất bản Thanh Hóa

  Tiếng Anh

  1. Ashutosh Kar (2008), Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology, Anshan LTD 6 newland road tunbridge wells, kent TN4 9AT.Uk
  2. Edward Mills, Jean Jacques Duguoa, Dan Perri, Gideon Koren (2006), Herbal medicines in pregnancy & lactation An evidence based approach. Taylor & prancis group london ang new york
  3. Geng Junying, Huang wenquan, Ren tianchi and Ma xiufeng (1996), Herbal formulas, New world press, Beijing
  4. George Edward Trease, William Charles Evans (1985), Pharmacognosy, Twelfth edition. Balliere Tindall London Philadelphia Mexico city Sydney Tokyo Hong kong
  5. Jean Brunetion (2001) Pharmacognosy phytochemistry medecinal plants, lavoisier Publishing, 2nd edition
  6. Kee Chang Huang (1997), The pharmacology of chinese herbs second edition, CRC press boca raton london New York Wáhington, D.C
  7. Lixin Zhang , Arnoldl, Demain (2005), Natural products drug discovery and therapeutic  medicine. Humana press
  8. Lin gongwang & Ct (2000). Clinical essentials of contemporary series Chinese medicine. Chinese herbal medicine. Hua Xia publishing house
  9. Liu gongwang & Ct (2002). Clinical essentials of contemporary series Chinese medicine Development of formulas of Chinese medicine. Hua Xia publishing house
  10. Long Zhixian, Zheng ShouZeng, He min and ct ( 1996 ),The chinese materia medica, Academy press
  11. Michael Heinrich, Joanne Barnes, et al (2004) Fundamentals of pharmaconogsy and phytotherapy, Churchill livingstone elsevier, Edinburgh London New yoke oxford philadenphia st louis Sydney toronto 2004
  12. Simon Milis, MA, MCPP, FNIMH (2008), The essential guide to herbal safety. Elsevier churchill livingstone
  13. Trease and Evans (2009), Pharmacognosy, publishing by Elsevier, sixteenth edition
  14. Volker scheid, Dan bensky, et al (2009), Chinese herbal medicine Formulas and strategies, second edition. Printed in the United States of America
  15. World Health Organization (2002), WHO monographs on selected medicinal plants Volume 1(1999), V2 (2002), V3(2007), V4(2009) World Health Organization Geneva
  16. Michael McGuFFin, Christopher hobbs, et al (1977), Botanical safety handbook,  CRC press, boca boston London New york Washington, D.C

– Công thức có dược liệu độc gây ung thư hoặc cấm khai thác ( giác, hổ cốt..v.., trầm hương) hoặc bây giờ không thể được (long cốt) hoặc lí do khác, đề nghị loại bỏ khỏi công thức, bài thuốc đó không được coi là cổ phương

[sociallocker id=7424]

– Vị thuốc có thành phần độc gây ung thư lấy ở tài liệu nào ?

– TK các tài liệu trên VD: 32, 31, 29, 21, 17, 12, 13

– Cấm khai thác (sách đỏ) hoặc khai thác hạn chế: Cục Dược c/c danh sách

– Một số thành phần hóa học có độc hoặc có chống chỉ, tương tác với thuốc khác cũng được tham khảo chủ yếu ở các tài liệu trên

– Ngoài ra tham khảo thêm trên mạng

– Đặc biệt trang: ncbi.nlm.nih.gov vào mục Pubmed

[/sociallocker]

Xem tài liệu tham khảo khác tại đây

Các bài thuốc tham khảo trong các tài liệu được coi là cổ phương

Các bài thuốc tham khảo trong các tài liệu được coi là cổ phương

Vị thuốc có thành phần độc gây ung thư lấy ở tài liệu nào?

-Tài liệu của các cơ quan hoặc tác giả có tiếng chuyên NC về thuốc cổ truyền như: Khoa Đông y Đại học Y Hà Nội, tp. HCM,  BM cổ truyền ĐH Dược Hà Nội, các Bệnh viện YHCT cấp TƯ; Các tác giả có Danh tiếng biên soạn: GS. Hoàng Bảo Châu, GS Trần Văn Kì .v..v.   biên soạn

– Các Dược Điển của các nước: TQ, Hàn quốc, Anh, Pháp v..v và các sách thuốc thông dụng khác như: Martindale, the merck index, the merck manual .v.v

Một số tài liệu Tham khảo cho vị thuốc, bài thuốc

[sociallocker id=7424]

TIẾNG VIỆT

 1. BM y học cổ truyền trường ĐHY Hà Nội (1978) Bài giảng Y học cổ truyền (tái bản nhiều lần, gần đây nhất là 2012 tập I và II
 2. Bộ Y tế – Vụ KH & ĐT (2006-2013), Dược học cổ truyền, NXB Y học.
 3. Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, NXB YH.
 4. Tào Duy Cần, Thuốc nam, thuốc Bắc & các phương thuốc chữa bệnh, NXB KHKT
 5. Trịnh Nhu Hải, Lý Gia Canh (2002), Trung Quốc danh phương toàn tập. NXBKHKT Bắc Kinh. (Võ Văn Bình và Phạm Đình Sửu dịch NXBHN
 6. Trần Văn Kì (1995). Dược học cổ truyền, Tập I. NXB thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Trần Văn Kì (1997). Dược học cổ truyền, Tập II. NXB thành phố Hồ Chí Minh
 8. Đỗ Tất Lợi (2003), Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam, NXB Y học.
 9. Hoàng Duy Tân, Trần Văn Nhủ (1995), Tuyển tập phương thang Đông Y, NXB Đồng Nai
 10. Ngô Vân Thu, Trần Hùng (2011), Dược liệu học tập 1, NXBYH
 11. Trường đại học đông y Hồ Nam(1975). Tập đơn thuốc thảo mộc chọn lọc, tập II, Thư viện y học trung ương dịch
 12. Viện dược liệu (2004), Cây thuốc động vật làm thuốcViệt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật, tập 1
 13. Viện dược liệu (2006), Cây thuốc động vật làm thuốcViệt Nam, NXB KH &KT, tập 2
 14. Viện nghiên cứu Trung y, Bộ y tế nước cộng hòa nhân dân trung hoa (1995). Đông dược học thiết yếu. Lương y Trần văn Quảng dịch. NXB Mũi cà mâu, Trung ương hội YHCT Việt Nam
 15. Viện thông tin Y học TƯ (1989), Thiên gia diệu phương những bài thuốc đông y hay ( do Võ Văn Bình, Nguyễn Tuấn Khoa, Phạm Đình Sửu dịch), viện thông tin thư viên YH TƯ phát hành
  1. Viện y học dân tộc Thượng Hải (1990), 380 bài thuốc đông y hiệu nghiệm (LY: Ngô Xuân Thiều, Hải Ngọc, Lâm Huy Nhuận dịch), Nhà xuất bản Thanh Hóa

  Tiếng Anh

  1. Ashutosh Kar (2008), Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology, Anshan LTD 6 newland road tunbridge wells, kent TN4 9AT.Uk
  2. Edward Mills, Jean Jacques Duguoa, Dan Perri, Gideon Koren (2006), Herbal medicines in pregnancy & lactation An evidence based approach. Taylor & prancis group london ang new york
  3. Geng Junying, Huang wenquan, Ren tianchi and Ma xiufeng (1996), Herbal formulas, New world press, Beijing
  4. George Edward Trease, William Charles Evans (1985), Pharmacognosy, Twelfth edition. Balliere Tindall London Philadelphia Mexico city Sydney Tokyo Hong kong
  5. Jean Brunetion (2001) Pharmacognosy phytochemistry medecinal plants, lavoisier Publishing, 2nd edition
  6. Kee Chang Huang (1997), The pharmacology of chinese herbs second edition, CRC press boca raton london New York Wáhington, D.C
  7. Lixin Zhang , Arnoldl, Demain (2005), Natural products drug discovery and therapeutic  medicine. Humana press
  8. Lin gongwang & Ct (2000). Clinical essentials of contemporary series Chinese medicine. Chinese herbal medicine. Hua Xia publishing house
  9. Liu gongwang & Ct (2002). Clinical essentials of contemporary series Chinese medicine Development of formulas of Chinese medicine. Hua Xia publishing house
  10. Long Zhixian, Zheng ShouZeng, He min and ct ( 1996 ),The chinese materia medica, Academy press
  11. Michael Heinrich, Joanne Barnes, et al (2004) Fundamentals of pharmaconogsy and phytotherapy, Churchill livingstone elsevier, Edinburgh London New yoke oxford philadenphia st louis Sydney toronto 2004
  12. Simon Milis, MA, MCPP, FNIMH (2008), The essential guide to herbal safety. Elsevier churchill livingstone
  13. Trease and Evans (2009), Pharmacognosy, publishing by Elsevier, sixteenth edition
  14. Volker scheid, Dan bensky, et al (2009), Chinese herbal medicine Formulas and strategies, second edition. Printed in the United States of America
  15. World Health Organization (2002), WHO monographs on selected medicinal plants Volume 1(1999), V2 (2002), V3(2007), V4(2009) World Health Organization Geneva
  16. Michael McGuFFin, Christopher hobbs, et al (1977), Botanical safety handbook,  CRC press, boca boston London New york Washington, D.C

– Công thức có dược liệu độc gây ung thư hoặc cấm khai thác ( giác, hổ cốt..v.., trầm hương) hoặc bây giờ không thể được (long cốt) hoặc lí do khác, đề nghị loại bỏ khỏi công thức, bài thuốc đó không được coi là cổ phương

– Vị thuốc có thành phần độc gây ung thư lấy ở tài liệu nào ?

– TK các tài liệu trên VD: 32, 31, 29, 21, 17, 12, 13

– Cấm khai thác (sách đỏ) hoặc khai thác hạn chế: Cục Dược c/c danh sách

– Một số thành phần hóa học có độc hoặc có chống chỉ, tương tác với thuốc khác cũng được tham khảo chủ yếu ở các tài liệu trên

– Ngoài ra tham khảo thêm trên mạng

– Đặc biệt trang: ncbi.nlm.nih.gov vào mục Pubmed

[/sociallocker]

Xem tài liệu tham khảo khác tại đây

Các bài thuốc tham khảo trong các tài liệu được coi là cổ phương

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!