vốn vay ODA Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Vốn vay ODA

Tag: vốn vay ODA

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg ban hành cơ chế tài chính áp dụng...

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA,...