thuốc không kê đơn Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc không kê đơn

Tag: thuốc không kê đơn

Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn BỘ Y TẾ Số: 07/2017/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...