Home Tags Thuốc chứa warfarin

Tag: thuốc chứa warfarin

Công văn 5751/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 5751/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa warfarin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

The official letter 5751/QLD-ĐK Updating pharmacology information of warfarin

0
The official letter 5751/QLD-ĐK Updating pharmacology information of warfarin THE MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION -------- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness --------------- No. 5751/QLD-ĐK Ref. Updating pharmacology information...

Công văn 4040/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 4040/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel, thuốc kháng vi...
0868.552.633