thuốc chứa Ondansetron qua đường tĩnh mạch ở người cao tuổi (>65 tuổi) Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa Ondansetron qua đường tĩnh mạch ở người cao tuổi (>65 tuổi)

Tag: thuốc chứa Ondansetron qua đường tĩnh mạch ở người cao tuổi (>65 tuổi)

Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan...

Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của các thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...