thuế giá trị gia tăng Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuế giá trị gia tăng

Tag: thuế giá trị gia tăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...