Home Tags Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Tag: Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018   THÔNG TƯ Quy...