Home Tags Tài liệu tập huấn thông tư ghi nhãn

Tag: Tài liệu tập huấn thông tư ghi nhãn

Tài liệu tập huấn thông tư nhãn 06/2016/TT-BYT

Tài liệu tập huấn thông tư nhãn 06/2016/TT-BYT NỘI DUNG: PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 06/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC Hướng dẫn chuẩn bị thông...