Home Tags Rút số đăng ký lưu hành

Tag: rút số đăng ký lưu hành

Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành...

0
Quyết định 442/QĐ-QLD rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt...

Quyết định 423/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành...

0
Quyết định 423/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...

Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa...

0
Quyết định 423/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Quyết định 231/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành...

0
Quyết định 231/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...
0868.552.633