Home Tags Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Tag: quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối...

0
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm BỘ Y TẾ-...
0868.552.633