Tags Posts tagged with "quảng cáo qua mạng thông tin máy tính"

Tag: quảng cáo qua mạng thông tin máy tính

Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT hướng dẫn về cấp phép, đăng...

Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính,...