Home Tags Phí trong lĩnh vực y tế

Tag: phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

0
Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG...

Quyết định 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quyết định...

0
Quyết định 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của bộ trưởng bộ tài chính quy định chế...
0868.552.633