Home Tags Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Tag: phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật...

0
Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo thông tư số 43/2013/TT-BYT...

Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn...

0
Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BỘ Y...
0868.552.633