Home Tags Nhãn hàng hóa

Tag: nhãn hàng hóa

Công văn 1416/TĐC-QLCL mời tham dự hội nghị hướng dẫn chuyên...

0
Công văn 1416/TĐC-QLCL mời tham dự hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP BỘ KHOA...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

0
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội,...

Thông tư 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng...

0
Thông tư 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

0
Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/NĐ-CP Văn bản...
0868.552.633