Home Tags Misoprostol phối hợp với mifepriston để chấm dứt thai kỳ

Tag: misoprostol phối hợp với mifepriston để chấm dứt thai kỳ

Công văn 18671/QLD-ĐK sử dụng misoprostol phối hợp với mifepriston để...

0
Công văn 18671/QLD-ĐK sử dụng misoprostol phối hợp với mifepriston để chấm dứt thai kỳ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
0868.552.633