kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Tag: kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Quyết định 1246/QĐ-BYT về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện...

Quyết định 1246/QĐ-BYT về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với...