Home Tags GMP đợt 50

Tag: GMP đợt 50

Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S- GMP và EU-GMP không đạt...

Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP (Đợt 50) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...
0868.552.633