Home Tags GMP đợt 48

Tag: GMP đợt 48

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...
0868.552.633