Home Tags Dịch truyền hydroxyethyl starch (HES)

Tag: dịch truyền hydroxyethyl starch (HES)

Công văn 11039/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

Công văn 11039/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với dịch truyền hydroxyethyl starch (HES) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...