Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Tag: Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều...

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được...