Công văn 20837/QLD-ĐK Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 20837/QLD-ĐK

Tag: Công văn 20837/QLD-ĐK

Công văn 20837/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất...

BỘ Y TẾCỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20837/QLD-ĐK V/v đình chỉ lưu...