Home Tags Codein

Tag: codein

The official letter 15113/QLD-ĐK Limit the use and update codeine pharmacological...

0
The official letter 15113/QLD-ĐK Limit the use and update codeine pharmacological information MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness No.:...

Công văn 15113/QLD-ĐK giới hạn việc sử dụng và cập nhật...

0
Công văn 15113/QLD-ĐK giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của codein BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 12886/QLD-TT cập nhật thông tin liên quan tính an...

0
Công văn 12886/QLD-TT cập nhật thông tin liên quan tính an toàn của thuốc có chứa các hoạt chất codein, diclofenac, sắt, dẫn chất...
0868.552.633