Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV

1122
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

Số 1232/GCN-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     17   tháng    11   m 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV;

Bộ Y tế chứng nhận:

Tên cơ sở xét nghiệm HIV: PHÒNG  XÉT NGHIỆM, BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

Tên người phụ trách chuyên môn: Phạm Văn Ngãi

Địa điểm cơ sở xét nghiệm HIV: 42-44 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Được phép xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính bằng kỹ thuật miễn dịch đánh dấu.

Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn.

Nơi nhận:

– Bệnh viện Đa Khoa MEDLATEC;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

(để biết);

– Viện VSDT Trung ương (để biết);

– Sở Y tế Hà Nội (để biết);

– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV

DOWNLOAD GIẤY CHỨNG NHẬN

[sociallocker id=7424]

1232_GCN_BYT_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!