Công văn 11811/QLD-VP xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

1113
Công văn 11811/QLD-VP
Công văn 11811/QLD-VP
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 11811/QLD-VP xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 11811/QLD-VP
V/v xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược đang triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm. Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, phục vụ hoạt động tra cứu của các đơn vị trong ngành, Cục Quản lý Dược đề nghị đơn vị cập nhật, cung cấp thông tin về người đại diện pháp lý, kèm mẫu chữ ký, con dấu của doanh nghiệp và cập nhật, cung cấp thông tin về người đại diện pháp lý, kèm mẫu chữ ký, con dấu của Văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) bằng cả bản cứng và bản mềm, cụ thể như sau:

  1. Tên và địa địa chỉ của doanh nghiệp, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có).
  2. Tên, mẫu chữ ký, số điện thoại, địa chỉ email của Người đại diện pháp lý (hoặc người được ủy quyền).
  3. Mẫu con dấu sử dụng (trong trường hợp không sử dụng con dấu ghi rõ lý do).
  • Bản cứng xin gửi về về Văn phòng Cục Quản lý Dược (138A – Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/7/2016.
  • Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: [email protected]
  • Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!CỤC TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 11811/QLD-VP xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

11811_QLD_VP_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!